Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

1 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Decyzja 78/2020 dot. budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalan

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Decyzja 78/2020 dot. budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalan

ZD.71.272.ZO.3.B5.2020 Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 60,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania

25 marca 2020
Czytaj więcej o: ZD.71.272.ZO.3.B5.2020 Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 60,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania

Informacja dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na działkach nr 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 425/1 i 481 - j.e. 022606_2.0013- Rokitnica, gm. Złotoryja.

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na działkach nr 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 425/1 i 481 - j.e. 022606_2.0013- Rokitnica, gm. Złotoryja.

Decyzja nr 72/2020 dot. budowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Bolesława Krzywoustego na działkach nr 93/3, 93/4 i 93/5 w Złotoryi - j. e. 022602_1.0007.

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Decyzja nr 72/2020 dot. budowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Bolesława Krzywoustego na działkach nr 93/3, 93/4 i 93/5 w Złotoryi - j. e. 022602_1.0007.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Złotoryjskiego ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli działek przyległych

19 marca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o I przetargu ustnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Złotoryjskiego ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli działek przyległych

Uchwała nr 72/2020 w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Złotoryjski za 2019 rok

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 72/2020 w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Złotoryjski za 2019 rok

Uchwała Nr 73/2020 w sprawie wprowadzenia w Powiecie Złotoryjskim - Starostwie Powiatowym w Złotoryi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 73/2020 w sprawie wprowadzenia w Powiecie Złotoryjskim - Starostwie Powiatowym w Złotoryi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Uchwała Nr 74/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 74/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Uchwała Nr 75/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 75/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie