Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WR.272.47.2019 Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Straostwa Powiatowego w Złotoryi na lata 2020-2021

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: WR.272.47.2019 Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Straostwa Powiatowego w Złotoryi na lata 2020-2021

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju

XIV sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: XIV sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr XIV/67/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/67/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XIV/68/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/68/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019

Uchwała Nr XIV/69/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/69/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

Zawiadomienie AB.6743.345.2019 dot. rozbiórki i budowy istniejacej linii napowietrznej 0,4kV LGC74760 kolidującej z projektowana linią 400 kV Mikułowa-Czarna na działkach nr 738, 737/1, 146, 203, 147/6, 713/7, 147/4, 147/3, 711/. - j.e. 022603_2.0008 - Wo

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.345.2019 dot. rozbiórki i budowy istniejacej linii napowietrznej 0,4kV LGC74760 kolidującej z projektowana linią 400 kV Mikułowa-Czarna na działkach nr 738, 737/1, 146, 203, 147/6, 713/7, 147/4, 147/3, 711/. - j.e. 022603_2.0008 - Wo

WR.272.45.2019 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w roku 2020

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: WR.272.45.2019 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w roku 2020

WR.272.46.2019 Remont drogi powiatowej nr 2613 D Pielgrzymka –Twardocice 0+000 – 5+005

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: WR.272.46.2019 Remont drogi powiatowej nr 2613 D Pielgrzymka –Twardocice 0+000 – 5+005

Zawiadomienie AB.6743.337.2019 dot. budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr 16/2, 43/1, 43/4, 43/8 przy ul. Modrzewiowej w Złotoryi- j.e. 022602_1.0007.

6 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.337.2019 dot. budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr 16/2, 43/1, 43/4, 43/8 przy ul. Modrzewiowej w Złotoryi- j.e. 022602_1.0007.