Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZD.71.272.ZO.9.B5.2017 Zakup piasku naturalnego wg norm PN-B-11113:1996 gatunek 1 – płukany o uziarnieniu do 2 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: ZD.71.272.ZO.9.B5.2017 Zakup piasku naturalnego wg norm PN-B-11113:1996 gatunek 1 – płukany o uziarnieniu do 2 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Decyzja 146/2017 dot: zmiany pozwolenia nr 129/2016 z dnia 02.06.2016r.

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Decyzja 146/2017 dot: zmiany pozwolenia nr 129/2016 z dnia 02.06.2016r.

Decyzja 161/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.- dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego przy ul. Stromej na działkach nr 141/24, 141/25 i 61/28- 022602_1.0004 – Złotoryja.

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Decyzja 161/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.- dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego przy ul. Stromej na działkach nr 141/24, 141/25 i 61/28- 022602_1.0004 – Złotoryja.

BR.0002.35.2017 Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: BR.0002.35.2017 Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Rady Powiatu

19 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Rady Powiatu

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi

19 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi

AB.6740.85.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz zurządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działkach nr 141/24, 141/25 i 161/28-022602_1.0004 Złotoryja.

14 czerwca 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.85.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz zurządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działkach nr 141/24, 141/25 i 161/28-022602_1.0004 Złotoryja.

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

14 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

AB.6740.89.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3061, na działce nr 25-022606_2.0016_Wilków, gm. Złotoryja

14 czerwca 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.89.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3061, na działce nr 25-022606_2.0016_Wilków, gm. Złotoryja

AB.6740.116.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. modernizacji dwutorowej linii 20kV nr L-714 i L-723 w miejscowości Jerzmanice Zdrój

14 czerwca 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.116.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. modernizacji dwutorowej linii 20kV nr L-714 i L-723 w miejscowości Jerzmanice Zdrój