Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WR.272.2.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”

15 marca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.2.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”

Zawiadomienie AB.6743.67.2019 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 1259/6, 1259/8 i 1259/9 - j.e. 022603_2.0005 Proboszczów, gm. Pielgrzymka

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.67.2019 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 1259/6, 1259/8 i 1259/9 - j.e. 022603_2.0005 Proboszczów, gm. Pielgrzymka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik w Wydziale Rozwoju

13 marca 2019
Czytaj więcej o: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik w Wydziale Rozwoju

Zawiadomienie AB.6743.65.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bol. Krzywoustego na działkach nr 220, 219/23 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.65.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bol. Krzywoustego na działkach nr 220, 219/23 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja

Informacja, o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2018, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja, o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2018, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Kierownik w Wydziale Rozwoju

8 marca 2019
Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Kierownik w Wydziale Rozwoju

ZD.71.272.ZO.1.2019 Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B3PU/RC w ilości 60 ton wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, z lokalizacją na bazie Zamawiającego - Obwód Drogowy w Świerzawie

7 marca 2019
Czytaj więcej o: ZD.71.272.ZO.1.2019 Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B3PU/RC w ilości 60 ton wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, z lokalizacją na bazie Zamawiającego - Obwód Drogowy w Świerzawie

Uchwała Nr 9/2019 w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Złotoryjski za 2018 rok

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 9/2019 w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Złotoryjski za 2018 rok

Uchwała Nr 10/2019 w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019 długoterminowej pożyczki Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Złotoryi

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 10/2019 w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019 długoterminowej pożyczki Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Złotoryi

Uchwała Nr 11/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotoryi do realizacji programu Erasmus+

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 11/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotoryi do realizacji programu Erasmus+