Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

AB.6743.113.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokołowiec, gm. Świerzawa

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: AB.6743.113.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokołowiec, gm. Świerzawa

BR.0002.32.2017 Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: BR.0002.32.2017 Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

IZ.272.18.2017 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: IZ.272.18.2017 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

AB.6740.25.4.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy sieci gazowej n/c w obrębie ul. J. Słowackiego, ul. B. Krzywoustego i ul. Podwale w Złotoryi

19 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.25.4.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy sieci gazowej n/c w obrębie ul. J. Słowackiego, ul. B. Krzywoustego i ul. Podwale w Złotoryi

Decyzja nr 91/2017, dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 43/2017

19 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Decyzja nr 91/2017, dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 43/2017

Uchwała Nr XXXI/135/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w powiecie złotoryjskim w latach 2017-2020

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/135/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w powiecie złotoryjskim w latach 2017-2020

Uchwała Nr XXXI/132/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/132/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi

Uchwała Nr XXXI/133/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/133/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Uchwała Nr XXXI/134/2017 uchylajaca uchwałe w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2019

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/134/2017 uchylajaca uchwałe w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2019

Uchwała Nr XXXI/136/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie realizowanego w powiecie złotoryjskim

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/136/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie realizowanego w powiecie złotoryjskim