Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie nr AB.6743.449.2017 dot. zgłoszenia o zamiarze przystąpienie do budowy sieci oświetleniowej w miejscowości Podgórki, działka 414, obręb 0006

14 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie nr AB.6743.449.2017 dot. zgłoszenia o zamiarze przystąpienie do budowy sieci oświetleniowej w miejscowości Podgórki, działka 414, obręb 0006

PCPR.272.3.2017 Pełnienie funkcji specjalisty ds. ubezpieczeń społecznych w latach 2018-2019 w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

13 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PCPR.272.3.2017 Pełnienie funkcji specjalisty ds. ubezpieczeń społecznych w latach 2018-2019 w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

BR.0002.40.2017 Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: BR.0002.40.2017 Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych

Uchwała Nr XXXIX/170/2017 w spr projektu uchwały w spr zm uchwały w spr dostos. sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprow. ust z dn 14.12.2016 r.Prawo oświatowe oraz ustal. sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/170/2017 w spr projektu uchwały w spr zm uchwały w spr dostos. sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprow. ust z dn 14.12.2016 r.Prawo oświatowe oraz ustal. sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Uchwała Nr XXXIX/171/2017 w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/171/2017 w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

RS.6341.67.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: RS.6341.67.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Uchwała Nr XXXIX/172/2017 w spr uchw. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. poż. publi. i o wolontariacie na 2018 r

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/172/2017 w spr uchw. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. poż. publi. i o wolontariacie na 2018 r

Uchwała Nr XXXIX/173/2017 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/173/2017 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

Uchwała Nr XXXIX/174/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/174/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu