Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Uchwała Nr 126/2016 w sprawie powołania Komijsji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 126/2016 w sprawie powołania Komijsji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 127/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 127/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Uchwała Nr 128/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi nr 8505 D Prusice-Łaźniki, położonej w obrębie nr 0011 Prusice i nr 0008 Łaźniki, kategorii drogi gminnej

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 128/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi nr 8505 D Prusice-Łaźniki, położonej w obrębie nr 0011 Prusice i nr 0008 Łaźniki, kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 129/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienie drogi nr 8515 D Prusice - Leszczyna, położonej w obrębie nr 0011 Prusice i 0006 Leszczyna, kategorii drogi gminnej

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 129/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienie drogi nr 8515 D Prusice - Leszczyna, położonej w obrębie nr 0011 Prusice i 0006 Leszczyna, kategorii drogi gminnej

BR.0002.22.2016 Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.
 
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI.
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
4. Aktualna sytuacja ZOZ w Złotoryi.
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Funkcjonowanie Inspekcji Nasiennej i Ochrony Roślin na terenie powiatu.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Złotoryjskiego przez Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i Rekreacji w Świdnicy;
7.2. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Złotoryi z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, ul. Wojska Polskiego 50;
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
7.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na  rok 2016.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Zenon Bernacki
 
18 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: BR.0002.22.2016 Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

IZ.272.24.2016 Obsługa serwisowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Złota Sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” pod względem zachowania ciągłości usługi darmowego dostępu do Internetu

10 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: IZ.272.24.2016 Obsługa serwisowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Złota Sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” pod względem zachowania ciągłości usługi darmowego dostępu do Internetu

IZ.272.23.2016 Prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które zostały usunięte z drogi na terenie Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

3 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: IZ.272.23.2016 Prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które zostały usunięte z drogi na terenie Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

RS.6341.22.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

29 lipca 2016
Czytaj więcej o: RS.6341.22.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wilkowie-Osiedlu ogłasza nabór na stanowisko - Pedagog

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wilkowie-Osiedlu ogłasza nabór na stanowisko - Pedagog