Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IZ.272.62.2018 Organizacja zimowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: IZ.272.62.2018 Organizacja zimowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019: Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019: Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

IZ.272.63.2018 Obsługa archeologiczna dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją

15 stycznia 2019
Czytaj więcej o: IZ.272.63.2018 Obsługa archeologiczna dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją

IZ.272.51.2018 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku

15 stycznia 2019
Czytaj więcej o: IZ.272.51.2018 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku

Decyzja nr 9/2019, dot. Budowy gazociągu ś/c PE DE63 wraz z przyłączem gazu PE DE25 przy ul. Chojnowskiej w Złotoryi w zakresie gazociągu oraz przyłacza na działkach nr 219 w Nowej Wsi Złotoryjskiej oraz nr 93/1, 93/4 i 93/3 w Złtoryi obr. 0001.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Decyzja nr 9/2019, dot. Budowy gazociągu ś/c PE DE63 wraz z przyłączem gazu PE DE25 przy ul. Chojnowskiej w Złotoryi w zakresie gazociągu oraz przyłacza na działkach nr 219 w Nowej Wsi Złotoryjskiej oraz nr 93/1, 93/4 i 93/3 w Złtoryi obr. 0001.

Uchwała Nr 2/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w sprawie o udzielenie przez Powiat Złotoryjski zamówień publicznych

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 2/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w sprawie o udzielenie przez Powiat Złotoryjski zamówień publicznych

Uchwała Nr 3/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 3/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Złotoryjskiego

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 5/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 5/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Uchwała Nr 6/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 6/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.