Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Podinpektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

3 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Podinpektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

WR.272.25.2020 Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap II)

3 czerwca 2020
Czytaj więcej o: WR.272.25.2020 Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap II)

Uchwała Nr 101/2020 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Powiecie Złotoryjskim - Starostwie Powiatowym w Złotoryi

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 101/2020 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Powiecie Złotoryjskim - Starostwie Powiatowym w Złotoryi

Uchwała Nr 102/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Złotoryjskiego za 2019 r.

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 102/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Złotoryjskiego za 2019 r.

Uchwała Nr 103/2020 w spr rea. proj. pozakonkursowego „Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia w tym znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim(V)” współfinan. ze środków UE w ramach EFS, RPO WD 2014-2020

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 103/2020 w spr rea. proj. pozakonkursowego „Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia w tym znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim(V)” współfinan. ze środków UE w ramach EFS, RPO WD 2014-2020

Uchwała Nr 104/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi na terenie miasta Złotoryja kategorii drogi gminnej

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 104/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi na terenie miasta Złotoryja kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 105/2020 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 105/2020 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019

XXI sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: XXI sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 90/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 90/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 91/2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Domów Dziecka „Sobieradzik” i „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 91/2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Domów Dziecka „Sobieradzik” i „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie