Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IZ.272.33.2018 Przetworzenie do postaci elektronicznej 12 000 dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie dla nich rejestrów przestrzennych, wpisanie do ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w systemie PZGiK – ERGO OŚRODEK

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.33.2018 Przetworzenie do postaci elektronicznej 12 000 dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie dla nich rejestrów przestrzennych, wpisanie do ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w systemie PZGiK – ERGO OŚRODEK

Decyzja nr 221/2018 dot. zmiany pozwolenia na budowę - remontu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku administracyjno – szkolnym, zlokalizowanym na d

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Decyzja nr 221/2018 dot. zmiany pozwolenia na budowę - remontu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku administracyjno – szkolnym, zlokalizowanym na d

Decyzja nr 225/2018 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3061, na działce nr 25-022606_2.0016 – Wilków, gm. Złotoryja.

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Decyzja nr 225/2018 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3061, na działce nr 25-022606_2.0016 – Wilków, gm. Złotoryja.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego

GN.661.6.1.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: GN.661.6.1.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Zawiadomienie AB.6743.294.2018 dot. przebudowy chodnika wraz z przebudową sieci przy ul. Staromiejskiej - działki nr 57, 148/1, 1051, 127/10, 128, 130/10 i 1056 - j.e. 022602_1.0003 - Złotoryja.

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.294.2018 dot. przebudowy chodnika wraz z przebudową sieci przy ul. Staromiejskiej - działki nr 57, 148/1, 1051, 127/10, 128, 130/10 i 1056 - j.e. 022602_1.0003 - Złotoryja.

IZ.272.32.2018 Remont pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.32.2018 Remont pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw B.H.P w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw B.H.P w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

IZ.272.31.2018 Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.31.2018 Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego

IZ.272.29.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.29.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa