Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 147/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 147/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Uchwała Nr 148/2016 w sprawie rozłożenia na raty nelażności pieniężnych powstałych w związku z zarządem nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym - Gozdno 15, gmina Świerzawa

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 148/2016 w sprawie rozłożenia na raty nelażności pieniężnych powstałych w związku z zarządem nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym - Gozdno 15, gmina Świerzawa

Uchwała Nr XXVII/115/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2017 r.

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/115/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/116/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2017 r.

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/116/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/117/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/117/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/118/2016 w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2017-2020

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/118/2016 w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXVII/119/2016 w sprawie upowaźnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/119/2016 w sprawie upowaźnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Uchwała Nr XXVII/120/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2016

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVII/120/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2016

Uchwała Nr XXVIII/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Złotoryjskiego - Hoża 11

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Złotoryjskiego - Hoża 11

Uchwała Nr XXVIII/122/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/122/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej