Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

AB.6740.91.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy wolno stojącego masztu antenowego przy ul. Jaworowej na działce nr 21/9 – 022602_1.0007, Złotoryja

22 maja 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.91.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy wolno stojącego masztu antenowego przy ul. Jaworowej na działce nr 21/9 – 022602_1.0007, Złotoryja

BR.0002.33.2017 Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

18 maja 2017
Czytaj więcej o: BR.0002.33.2017 Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

AB.6743.148.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokołowiec, gm. Świerzawa

17 maja 2017
Czytaj więcej o: AB.6743.148.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokołowiec, gm. Świerzawa

AB.6743.149.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do budynków w miejscowości Rząśnik, gm. Świerzawa

17 maja 2017
Czytaj więcej o: AB.6743.149.2017 zgłoszenie wykonania robót -budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do budynków w miejscowości Rząśnik, gm. Świerzawa

AB.6740.8.3.2016-2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 148/2016

17 maja 2017
Czytaj więcej o: AB.6740.8.3.2016-2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 148/2016

Decyzja 111/2017 - dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Broniewskiego w Złotoryi

17 maja 2017
Czytaj więcej o: Decyzja 111/2017 - dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Broniewskiego w Złotoryi

RS.6341.22.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

12 maja 2017
Czytaj więcej o: RS.6341.22.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

12 maja 2017
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uchwała Nr 162/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi do realizacji projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 162/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi do realizacji projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1

Uchwała Nr 163/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi do realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 163/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi do realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2