Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim

19 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim

ZD.71.272.ZO.5.B5.2018 Zakup piasku naturalnego wg norm PN-B-11113:1996 gatunek 1 – płukany o uziarnieniu do 2 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych

19 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZD.71.272.ZO.5.B5.2018 Zakup piasku naturalnego wg norm PN-B-11113:1996 gatunek 1 – płukany o uziarnieniu do 2 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych

IZ.272.24.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

19 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.24.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

Wykaz nr 1. GN.6840.7.2017 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nr 1. GN.6840.7.2017 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

IZ.272.26.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.26.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

Zawiadomienie AB.6743.253.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.253.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie AB.6743.248.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 39,45/25,51/4, 51/11 -022602_1.0003 - Złotoryja

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.248.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 39,45/25,51/4, 51/11 -022602_1.0003 - Złotoryja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.89.1.2017.2018

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.89.1.2017.2018