Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - RS.6341.33.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

RS.6341.33.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Złotoryjski  informuje, że w dniu 20 września 2016 roku, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Julity Mazur-Frankowskiej i Pana Dawida Frankowskiego zamieszkałych                        w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 202/2, z dnia 13.09.2016 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych, zlokalizowanych na działce nr 602/3 obręb 0011, Stara Kraśnica, gmina Świerzawa tj.:

- wykonanie w czaszy stawu robót konserwacyjno-renowacyjnych wraz z poszerzeniem i  uformowaniem stabilnej grobli ziemnej wraz z umocnieniem linii falowania pasem darniny

- wykonanie w czaszy stawu drewnianego mnicha pietrząco-zrzutowego

- wykonanie na wlocie do stawu drewnianego mnicha wpustowego

- wykonanie rowu opaskowego

- wykonanie w koronie grobli w linii mnicha zrzutowego rurociągu przelewowego,

2) szczególne korzystanie z wód tj.:

- pobór wody z rowu R-317 w przekroju 3+85 i doprowadzenia jej do stawu za pomocą rowu otwartego oraz mnicha wpustowego w ilości 11 988 m3/rok, do napełniania stawu  i podtrzymania zalewu wody w stawie

- odprowadzania wody ze stawu do rowu opaskowego, dalej do rowu R-317, w hm 2+95,   w ilości 4 574 m3/rok

- gromadzenie wody w stawie do rzędnej maksymalnego poziomu wody tj.: 300,30 m npm, w ilości 3 160 m3.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc  od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1.Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji   o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-29 09:25:49przez: Beata Borucka
Opublikowano:2016-09-29 00:00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1576

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo