Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-03-24 ( Imieniny: Gabrieli, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  ZŁOTORYJSKIEGO

 

                Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735), oraz zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) mając na uwadze z pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: NRŚ-RŚ.7537.21.2021.IK z dnia 26 maja 2021 roku nawiązujące do pisma Ministra Środowiska znak: DLŁ-WGL.8102.14.2021.LP z dnia 24 maja 2021 roku

zawiadamiam,

że w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

                Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

                Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 kilometra. Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

                Mając na uwadze powyższe apeluję do wszystkich właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów  oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

                Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Autor: Jakub Waganiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-21 12:00przez: Jakub Waganiak
Opublikowano:2021-06-21 12:08przez: Monika Lesik-Leszczewicz
Zmodyfikowano:2021-06-21 12:08przez: Monika Lesik-Leszczewicz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:158

Rejestr zmian

  • [2021-06-21 12:08:35]Monika Lesik-Leszczewiczutworzenie
  • [2021-06-21 12:04:15]Monika Lesik-Leszczewiczutworzenie
  • [2021-06-21 11:51:22]Monika Lesik-Leszczewiczutworzenie

Banery/Logo