Referat Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2015

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Kolejowa 4 (I piętro), 59-500 Złotoryja

tel./fax. 76 878-70-32

1. Przewodnicząca zespołu -  Beata Golanowska
2. Sekretarz zespołu - Anna Wrutniak
3. Sekretarka - Elżbieta Makowska

 

Do zadań Referatu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:         

1)      wydawanie i przyjmowanie wniosków celem otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności (od 16 roku życia), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia), orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień,

2)      wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia oraz o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

3)      wystawianie i wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osobom, które nie ukończyły 16 roku życia oraz dokumentujących stopień niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia,

4)      wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom,

5)      opracowywanie i przekazywanie kwartalnych informacji do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

6)      sporządzanie informacji o realizacji zadań Zespołu.

7)      wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa,

8)      organizowanie posiedzeń Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

9)      nadzór nad realizacją umów z członkami Zespołu.

 

UWAGA !!!

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba zainteresowana musi złożyć osobiście!

W załączeniu należy przedłożyć:
1. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
2. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm , odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł - opłatę proszę umieścić na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi, nr konta 28 1020 5226 0000 6402 0627 7315
4. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, - która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:7685