Zarządzenie Starosty Złotoryjskiego dla gminy Świerzawa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016

STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Świerzawa, Powiat Złotoryjski.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.

o lasach (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2100), po rozpatrzeniu opracowania i uzyskaniu pozytywnej opinii; Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotoryja, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Nadleśniczego Nadleśnictwa Śnieżka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor, zarządzam,

co następuje:

 

            §1. 1. Zatwierdzam się uproszczone plany urządzenia lasów, sporządzonych dla: lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Świerzawa opracowane na lata 2017-2026 dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świerzawa o ogólnej powierzchni lasu 183,60 ha.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów wymienionych w § 1 powierzam  Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

 

            § 3. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja, ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja, siedzibie Nadleśnictwa Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, siedzibie Nadleśnictwa Śnieżka, ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary, siedzibie Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor,  oraz stronie BIP Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2016-12-07
Data publikacji:2016-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Arnold Hochuł
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:2314