RS.6341.41.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2016

 

       Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 28.11.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie ul. Robotnicza 2a z dnia 28.11.2016 r. w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód w  zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie, o RLM =2880, do rzeki Kaczawy  w km 77+754, w ilości :

Q śr. dob  = 800 m3/dobę,  Q max. dob =   1500 m3/dobę,

max. h =   62,5 m3/h, Q max. rok =  292 800 m3/rok.

Oczyszczalnia ścieków w Wojcieszowie zlokalizowana jest na działkach nr 359 i 360/1, natomiast wylot ścieków do odbiornika znajduje się na działce ewidencyjnej nr 164/4 obręb Wojcieszów .

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Urząd Miasta w Wojcieszowie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2016-12-12
Data publikacji:2016-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:2218