Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2017

INFORMACJA O PODMIOCIE WYBRANYM DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja, działając na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru partnera do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa  9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne wybrano Fundację Ekonomii Społecznej PROM, ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja do wspólnej realizacji projektu.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2017-10-03
Data publikacji:2017-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:1668