Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2017

OGŁOSZENIE KONSULTACJI


w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),  na 2018 rok.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr II/13/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, zmienionej uchwałą Nr V/34/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Starosta Złotoryjski serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Termin konsultacji: 16.10.2017 r. – 30.10.2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia i złożenie go w Sekretariacie Starostwa , bądź listownie na adres Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- wyrażenie opinii na elektronicznym formularzu, wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: starostwo@powiat-zlotoryja.pl. Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Złotoryi wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, Tel. (76) 8786 933 wew. 325 lub 338.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-10-16
Data publikacji:2017-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Grabowski
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:1915