BR.0002.38.2017 Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2017

                                                                                                                    Złotoryja, dnia 19 października 2017 r.

BR.0002.38.2017

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 26 października 2017 roku o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVII.
 3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Funkcjonowanie domów dziecka w powiecie złotoryjskim w 2017 roku.
 6. Funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
  w powiecie złotoryjskim w 2017 roku.
 7. Informacja z wykonania budżetu powiatu złotoryjskiego za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwał:

 8.1. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi za ten sam okres;

8.2. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi;

8.3. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

      9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

     10. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Ireneusz Żurawski

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2017-10-19
Data publikacji:2017-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Liczba odwiedzin:1458