RS.6341.61.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2017

         Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne (D z. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 3 listopada 2017 r.  i jego uzupełnienie   z  dnia 13 listopada 2017 r. Państwa Agaty i Marka Koziołkiewicz Sędzimirów 76a, 59-524 Pielgrzymka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1)szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynku gospodarczego (480 m2) zlokalizowanego    na działkach nr 54/1 i 55/2 obręb Sędzimirów, gmina Pielgrzymka w ilości:

Qmaxh = 22,36 m3/h,  Qśrd = 537,93 m3/dobę, Qmaxr = 195838,56 m3/rok,

2)wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotów WT1 i WT2 do cieku Bobrzyca o średnicy 110 mm, które będą zlokalizowane na działce nr 22/20 obręb Sędzimirów, gmina Pielgrzymka.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

 Otrzymują:

1.Urząd Gminy w Pielgrzymce (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-11-16
Data publikacji:2017-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:1634