RS.6341.69.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne (D z. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek znak: S.0152.6.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja ul. Stanisława Staszica 18, 59-500 Złotoryja  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej, przy pomocy istniejącego ujęcia brzegowego, z rzeki Kaczawy (działka nr 187/1 obręb 0002 Wojcieszów) do deszczowni  w Wojcieszowie, w ilości:

Q śr. d = 30 m3/dobę, Q max. h = 100 m3/h, Q max. a = 7 000 m3/rok,  celem nawadniania upraw leśnych w okresie wegetacyjnym (kwiecień-październik).

Tereny przeznaczone do nawadniania zlokalizowane są na działce nr 224/271 obręb 0002 Wojcieszó1)w.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

Otrzymują:

1.Urząd Miasta w Wojcieszowie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-12-06
Data publikacji:2017-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:1470