BR.0002.45.2018 Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2018

                                                                                                            Złotoryja, dnia 17 maja 2018 r.

BR.0002.45.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień  24 maja 2018 roku o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV.
 3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Złotoryi za 2017 r.
 7. Sprawozdanie z „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w roku 2017”.
 8. Informacja z działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Złotoryi za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

      10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

       11. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Ireneusz Żurawski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-05-17
Data publikacji:2018-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Brzózka
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Brzózka
Liczba odwiedzin:834