Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2018

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 10 września 2018 r.

 

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Jaworze, w Jeleniej Górze, w Złotoryi, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 3.

§ 2.

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Jeleniej Górze - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 4.

§ 3.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1 oraz na terenie powiatu kamiennogórskiego, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 28.

§ 4.

  1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I.
  2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I

 

/-/ Jakub Szmigiel

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-09-12
Data publikacji:2018-09-12
Osoba sporządzająca dokument:-
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:816