Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2018

20.09.2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI


Na podstawie uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr II/13/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, zmienionej uchwałą Nr V/34/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Starosta Złotoryjski zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Termin konsultacji: od 20 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r. poz. 450, ze zm.) działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia i złożenie go w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, bądź listownie na adres Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja;
- wyrażenie opinii na elektronicznym formularzu, wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: starostwo@powiat-zlotoryja.pl.

 

Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Złotoryi wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Oświaty, Spraw Społecznych
i Współpracy Zagranicznej, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, Tel. 76 506 53 24; 76 506 53 38.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-09-20
Data publikacji:2018-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Grabowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:787