Wydział Finansowy (WF)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2015

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Pracownicy Wydziału:
Księgowa - Joanna Skwark
Księgowa - Małgorzata Kwiecień
(pok. 201, tel. 76 506 53 26)

Główna księgowa – Ewa Kowalczyk
Księgowa – Joanna Wetulani
(pok. 212, tel. 76 506 53 24)


Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą sprawy :

1)      zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Starostwa,

2)      opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz układu wykonawczego budżetu,

3)      zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu,

4)     opracowywanie planu finansowego Starostwa i jego realizacja,

5)     sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez   powiatowe jednostki organizacyjne,

6)     sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu Powiatu oraz  opracowywanie okresowych analiz wynikających z przepisów prawa i bieżących  potrzeb,

7)     prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Starostwa i budżetu Powiatu,

8)     dystrybucji środków finansowych budżetu dla jednostek podległych,

9)     prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, innej   dokumentacji związanej z wynagrodzeniami oraz rozliczeń w tym zakresie  z instytucjami publiczno – prawnymi,

10)  prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej majątku Starostwa oraz rozliczanie  inwentaryzacji,

11)  prowadzenie rejestru sprzedaży podatku VAT oraz składanie deklaracji,

12)  prowadzenie rozliczeń w ramach otrzymanych dotacji i subwencji, oraz dotacji  udzielanych z budżetu Powiatu,

13)  prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu,

14)  prowadzenie obsługi księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia ewidencji,

15)  wykonywania innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

16)  planowanie, realizowanie i koordynowanie projektów z zakresu swojej działalności z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2015-03-23
Data publikacji:2015-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5239

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-09 11:23:30AktualizacjaWydział Finansowy (WF)
2019-05-08 14:07:47AktualizacjaWydział Finansowy (WF)
2019-03-13 14:23:48AktualizacjaWydział Finansowy (WF)
2018-01-02 09:50:30edycjaWydział Finansowy (WF)