RS.6341.42.2015 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2015

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (D z. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu  27 listopada 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Marty Uścieńskiej z dnia 24.11.2015 r. reprezentującej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Pielgrzymce w sprawie:

 - wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej  udzielonego decyzją Starosty Złotoryjskiego nr RS.6223/2/06 z dnia 07.02.2006 r.,

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) szczególne korzystanie z wód  tj. :

- pobór wody podziemnej z ujęcia w Twardocicacch (działka ewidencyjna nr 265/8) o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qe = 126 m3 przy Se = 7,79 m, w ilości:              Q śr. dob  = 2520 m3/dobę, 

max. h =   126 m3/h,

- wprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Twardocicach do rowu melioracyjnego (działka ewidencyjna nr 265/3 obręb Twardocice), w ilości:

max. h =  60 m3/h,

Q max. r = 525 600 m3/rok,

2)  wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody (współrzędne geograficzne N: 51° 05' 47″, E: 15° 46' 36″),

- wydania decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Twardocicach.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1.Urząd Gminy w Pielgrzymce (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu  i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-12-08
Data publikacji:2015-12-08
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:2327