RS.6341.51.2015 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2015

       Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Zagrodnie z dnia 23.11.2015 r. w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnegona  szczególne korzystaniez  wód w  zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Brochocinie, o RLM poniżej 2000, do potoku Brochotka w km 17+400, w ilości :

Q śr. dob  = 90 m3/dobę,  Q max. dob =   150 m3/dobę,

max. h =   5,6 m3/h, Q max. rok =  32 940 m3/rok.

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1.Urząd Gminy w Zagrodnie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu  i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-12-09
Data publikacji:2015-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:2323