Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Decyzja nr 237/2017 z dnia 14 września 2017r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+932 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1 i 668_ j.e. 022606_2.0015Wilków

15 września 2017
Czytaj więcej o: Decyzja nr 237/2017 z dnia 14 września 2017r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+932 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1 i 668_ j.e. 022606_2.0015Wilków

RS.6341.47.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

15 września 2017
Czytaj więcej o: RS.6341.47.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Zawiadomienie nr AB.6740.165.2017 dot. remont pomieszczeń uzytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym, zlokalizowanym na działkach nr 179/9 i 179/10 - j. e . 022602_1.0002

14 września 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie nr AB.6740.165.2017 dot. remont pomieszczeń uzytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym, zlokalizowanym na działkach nr 179/9 i 179/10 - j. e . 022602_1.0002

Zawiadomienie nr AB.6740.197.2017 dot. budowy budynku mieszkalnego oraz przebudowy istniejącego budynku na budynek mieszkalny z garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Klasztornej w Złotoryi

13 września 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie nr AB.6740.197.2017 dot. budowy budynku mieszkalnego oraz przebudowy istniejącego budynku na budynek mieszkalny z garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Klasztornej w Złotoryi

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

13 września 2017
Czytaj więcej o: Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zawiadomienie nr AB.6740.213.2017 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+923 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1, 668, j.e.022606_2.0015 Wilków

11 września 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie nr AB.6740.213.2017 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+923 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1, 668, j.e.022606_2.0015 Wilków

IZ.272.33.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

8 września 2017
Czytaj więcej o: IZ.272.33.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

IZ.272.40.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

8 września 2017
Czytaj więcej o: IZ.272.40.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

PCPR.272.1.2017 1. Praca na stanowisku Prawnika w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

8 września 2017
Czytaj więcej o: PCPR.272.1.2017 1. Praca na stanowisku Prawnika w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

PCPR.272.2.2017 1 Pełnienie funkcji Specjalisty ds. ubezpieczeń społecznych w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

8 września 2017
Czytaj więcej o: PCPR.272.2.2017 1 Pełnienie funkcji Specjalisty ds. ubezpieczeń społecznych w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”