Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXIII/147/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/147/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/148/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/148/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/149/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/149/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr XXXV/150/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/150/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok

Uchwała Nr XXXV/151/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/151/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok

Uchwała Nr XXXV/152/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi za 2016 rok

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/152/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi za 2016 rok

Uchwała Nr XXXV/153/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi za 2016 rok

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/153/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi za 2016 rok

Uchwała Nr XXXV/154/2017 w sprawie zawarcia przez Powiat Złotoryjski z Gminą Świerzawa porozumienia dotyczacego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/154/2017 w sprawie zawarcia przez Powiat Złotoryjski z Gminą Świerzawa porozumienia dotyczacego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi

Uchwała Nr XXXV/155/2017 w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz nadania statutu

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/155/2017 w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz nadania statutu

Uchwała Nr XXXV/156/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność powiatu złotoryjskiego oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXV/156/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność powiatu złotoryjskiego oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu