Wykaz nr 1. GN.6840.3.2015 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

Starosta Złotoryjski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 1. GN.6840.3.2015 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, od 4 października 2017r. do 24 października 2017r.          

Oznaczenie

Nieruchomości

 

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Pow. nieruchomości w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchmości w zł

Termin wnoszenia opłat

Działka nr

157/4

Obręb

Kopacz

Gmina

Złotoryja

KW Nr

LE1Z/00040627/0

0,0538

 

Działka niezabudowana, o regularnym wydłużonym kształcie, stanowiąca były rów, bez pośredniego połączenia z drogą publiczną. Nieruchomość uzbrojenia  w: energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja, działka położona jest w jednostce planistycznej o przeznaczeniu – tereny osadnicze.

 

26.685,00

 

Zbycie w drodze darowizny

 1. Nieruchomość zgodnie z Zarządzeniem nr 319 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 roku jest przeznaczona do przekazania wdrodze darowizny na rzecz Gminy Złotoryja na realizację zadań własnych gminy, obejmujących cele sportowo – rekreacyjne.

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na wyżej określony cel darowizna podlega odwołaniu. 

3. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Cena nieruchomości obowiązuje do dnia 12 sierpnia 2018 roku.

4.Koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszt wpisów w księgach wieczystych ponosi Nabywca.

5. Szczegółowych informacji udziela  Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  tel. 768782438

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo
Data utworzenia:2017-10-04
Data publikacji:2017-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Nowak
Liczba odwiedzin:507