RS.6341.52.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) Starosta Złotoryjski  informuje, że w dniu 22 września 2017 roku, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia   22 września 2017 r.  firmy KARMAT Karol Zwierzyński Mateusz Zwierzyński S.J.              ul. Legnicka 42, 59-500 Złotoryja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, z terenu utwardzonego i budynków zlokalizowanych   na terenie działek nr 8/1, 8/2, 8/3 obręb 0006 Złotoryja, w ilości: Q śr. d = 0,40 m3/dobę,    Q max. h = 2,24 m3/h,  Q max. r = 145 m3/rok, poprzez istniejący wylot do rowu zlokalizowanego na działce  nr 1/1 obręb 0006 Złotoryja.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc  od daty wywieszenia obwieszczenia.

 Otrzymują:

1.Urząd Miejski w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji  o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-10-05
Data publikacji:2017-10-05
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:693