Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-04-10 ( Imieniny: Borysławy, makarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Zdrowia (WZ)

Wydział Zdrowia (WZ)

Kolejowa 4 59-500 Złotoryja


Kierownik Wydziału:

Danuta Charytoniuk
76 87 82 444

 

1. Do zadań Wydziału Zdrowia należą m.in. sprawy:

1)  opracowywanie    i    realizacja     oraz    ocena    efektów    programów    zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i  stanu  zdrowia mieszkańców powiatu -po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) InicJowanie, wspomaganie   i   monitorowanie   działań   lokalnej   wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

3)  pobudzanie  działań  na  rzecz  indywidualnej  i  zbiorowej  odpowiedzialności  za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

4)  udział  w  realizacji  zadań  z  zakresu  ochrony  zdrowia  psychicznego,  w  tym w szczególności dzieci i młodzieży,

5)  prowadzenie      działalności       wychowawczej      przeciwdziałającej       narkomanii, nikotynizmowi i innym patologiom społecznym,

6)  współpraca w  wykonywaniu  zadań z  zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,

7)  podejmowania    działań    zmierzających    do    ograniczenia     spożywania    napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, popierania i tworzenia organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, współdziałania z kościołami w zakresie wychowywania w trzeźwości ,

8)  współpraca z PCPR w zakresie opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wspierania osób niepełnosprawnych,

9)  ustalanie rozkładu  godzin  pracy aptek ogólnodostępnych działających  na terenie powiatu złotoryjskiego,

10) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

11) współdziałania  z  jednostkami  organizacyjnymi  powiatu  w  zakresie  działalności Wydziału,

12) obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Społecznej przy ZPO,

13) udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

14) decydowaniu o przekazaniu zwłok szkołom wyższym,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,

16) planowanie,  realizowanie  i  koordynowanie  projektów  z   zakresu  swoJeJ działalności   z  wykorzystaniem  funduszy  unijnych  i  środków pozabudżetowych.

 

Referat Lokalnego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Pracownicy:
Krzysztof Dudek - Główny specjalista
76 87 82 444

Kolejowa 4 59-500 Złotoryja

Strona internetowa:
lcsi.powiat-zlotoryja.pl

Do zadań Referatu Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego należą sprawy:

1)    realizacja zadań wynikających z trwałości projektów „Złota sieć I i II”,

2)    zapewnienie ultra szybkiego dostępu do Internetu beneficjentom projektu realizowanego  przez powiat „Złota sieć I i II”,

3)    szkolenia i wspierania gospodarstw domowych - rodzin i ich najbliższych  wykluczonych społecznie ze względu na niepełnosprawność lub niskie dochody,

4)    zapewnienia trwałości rezultatów w postaci opieki i odnawiania zasobów  sprzętowo-aplikacyjnych, stałego dostępu do szkoleń, aktualizowania oferty usług   multimedialnych i zasobów wiedzy,

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-28 14:40:13przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2019-02-28 00:00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2020-06-01 13:07przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:1309

Rejestr zmian

  • [2020-06-01 13:07:35]Tomasz SaluszewskiAktualizacja wniosek
  • [2019-05-09 11:34:03]Tomasz SaluszewskiAktualizacja

Banery/Logo