BR.0002.13.2019 Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2019


                                                                                                                          Złotoryja, dnia 3 października 2019 r.
BR.0002.13.2019


Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 9 października 2019 roku o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
3.    Omówienie materiałów dotyczących Szpitala:
a)    Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi za 2018 rok;
b)    Raport z przeprowadzonego audytu celowego na dzień 30 czerwca 2019 r.
w jednostce Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi;
c)    Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Szpitalu Powiatowym
im. A. Wolańczyka sp. z o. o. w Złotoryi;
d)    Informacja dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi dotycząca inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych oraz przedmiotów długotrwałego użytku niebędących środkami trwałymi.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka  Sp. z o. o.  w Złotoryi i objęcia jej udziałów.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie obrad.


                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                             (-) Łukasz Horodyski
Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-10-03
Data publikacji:2019-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Liczba odwiedzin:406