Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2018

Zawiadomienie AB.6743.437.2018 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN powiązana ze stacją nr PT-33126 na działkach nr 309/3, 309/4, 315, 448, 449, 310, 311, 312/1, 476/2, 178/4, 461, 462, 460, 459, 458/1, 425/3, 481, 465, 466/3,

2018-12-17

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-12-07

Zawiadomienie AB.6740.281.2018 dot. budowy gazociagu ś/c PE DE63 wraz z przyłaczem gazu PEDE25 przy ul. Chojnowskiej w Złotoryi w zakresie gazociągu oraz przyłacza na działce nr 219 - j.e. 022006_2.0009 Nowa Wieś Złotoryjska oraz działkach nr 93/1, 93/3

2018-12-06

Zawiadomienie AB.6743.417.2018 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - oświtlenie drogowe w Sędziszowej na działkach nr 55, 98- j.e. 022604_5.0009 Sędziszowa, gm. Świerzawa

2018-11-27

Zawiadomienie AB.6743.416.2018 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - oświtlenie drogowe w Podgórkach na działkach nr 330, 319- j.e. 022604_5.0006 Podgórki, gm. Świerzawa

2018-11-27

Pismo dot. odwołania od decyzji Starosty Złotoryjskiego nr 323/2018 z dnia 30 października 2018r. dot. wydania pozwolenia na budowę - modernizację napowietrznej linii SN 20 kV L-716 na odcinku od słupa 22/L-716 do słupa 65/L-716 na dzia

2018-11-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

2018-11-26

Zawiadomienie AB.6743.414.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzecznej na działkach nr 12, 13/1, 20/5- j.e. 022602_1.0004 Złotoryja.

2018-11-22

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

2018-10-24

Decyzja nr 296/2018 dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 249/2017 z dnia 18 września 2017r., zmienionej decyzjami nr 356/2017 z dnia 4 grudnia 2017r., 221/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.

2018-10-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:7245