2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GN.661.6.1.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2018-08-16

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego

2018-08-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AB.6740.165.2017.2018 dot. remontu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym, zlokalizowanym na działkach nr 179/9 i 17

2018-08-09

Zawiadomienie AB.6743.289.2018 dot. rozbudowy śieci oświtlenia ulicznego na działkach nr 164 i 166/31 przy ul. Wiejskiej - j. e. 022602_1.0006 Złotoryja.

2018-08-07

Zawiadomienie AB.6743.287.2018 dot. przebudowy sieci - modernizacji linii napowiatrznej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowosci Wyskok na działkach nr 26/2, 40, 41, 42, 43/2, 43/4, 99, 45/1, 90, 69/1, 18/3 i 70/2 - j. e. 022606_2.0017.

2018-08-07

Decyzja nr 212/2018 dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE De 225/125 przy pl. Reymonta na działkach nr 51/11, 51/5, 45/25, 29 i 51/4– j. e. 022602_1.0003, oraz 56/2, 56/1, 1/15, 57 i 56/3- j.e. 022602_1.0008 – Złotoryja.

2018-08-02

Zawiadomienie AB.6743.278.2018 dot. budowy zadaszenia wjazdu do garażu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 527/4 - j.e. 022603_2.0003 - Nowa Wieś Grodziska, gm. Pielgrzymka.

2018-08-02

Decyzja nr 202/2018 dot. przebudowy części obwodu I zasilanego ze stacji R-745-75

2018-07-27

Decyzja nr 207/2018 dot. budowy elektroenergetycznej linni napowietrznej średniego napięcia

2018-07-26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

2018-07-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:7244