Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2018

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Legnicy - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-11-29

Decyzja Starosty Złotoryjskiego ws. stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie tj. Przedsiębiorstwo Budowlane Renowacja i Konserwacja Zabytków Architektury RENOBUD w Świerzawie

2018-11-27

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

2018-11-23

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera

2018-10-30

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

2018-10-19

Otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. ,,Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim – etap II” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2018-10-05

Ogłoszenie wyników naboru partnera

2018-06-21

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-06-21

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

2018-05-28

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

2018-05-21

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:3257