Uchwały i decyzje Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 59/2019 w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka "Mały Sobieradzik" w Wojcieszowie

2019-11-29

Uchwała Nr 58/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

2019-11-29

Uchwała Nr 57/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi

2019-11-29

Uchwała Nr 56/2019 w sprawie przedłożenia projektów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

2019-11-29

Uchwała Nr 55/2019 zm. uchwałę w spr trybu post z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Złotoryjskiego na podst art.130a ust.10 ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz powoł Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych poj.

2019-11-29

Uchwała Nr 54/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej

2019-11-29

Uchwała Nr 53/2019 w spr ogł otwart konk ofert na real zad publ w zakr powierzenia prowadzenia punktu przezn na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpł poradnictwa obywatelskiego na ter Powiatu Złotoryjskiego w 2020 r

2019-11-29

Uchwała Nr 52/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-10-31

Uchwała Nr 51/2019 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi

2019-10-31

Uchwała Nr 50/2019 w sprawie zaopiniowania planowanej inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Krasnica"

2019-10-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:1725