Uchwały i decyzje Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 105/2020 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019

2020-06-01

Uchwała Nr 104/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi na terenie miasta Złotoryja kategorii drogi gminnej

2020-06-01

Uchwała Nr 103/2020 w spr rea. proj. pozakonkursowego „Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia w tym znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim(V)” współfinan. ze środków UE w ramach EFS, RPO WD 2014-2020

2020-06-01

Uchwała Nr 102/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Złotoryjskiego za 2019 r.

2020-06-01

Uchwała Nr 101/2020 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Powiecie Złotoryjskim - Starostwie Powiatowym w Złotoryi

2020-06-01

Uchwała Nr 100/2020 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Powiecie Złotoryjskim, określania jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji

2020-06-01

Uchwała Nr 99/2020 w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2020

2020-06-01

Uchwała Nr 98/2020 w sprawie wskazania starosty i wicestarosty do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

2020-06-01

Uchwała Nr 97/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do prowadzenia spraw z zakresu realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi”

2020-06-01

Uchwała Nr 96/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przpeorwadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

2020-06-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:3176