Uchwały i decyzje Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 67/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2019-12-20

Uchwała Nr 66/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi

2019-12-20

Uchwała Nr 65/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-12-20

Uchwała Nr 64/2019 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publiczych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Złotoryi

2019-12-20

Uchwała Nr 63/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi

2019-12-20

Uchwała Nr 62/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej

2019-12-20

Uchwała Nr 61/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi do realizacji projektu pn.:"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim"

2019-12-20

Uchwała Nr 60/2019 w spr rostrzygnięcia otwart konk ofert na real zad publ w zakr powierzenia prowadzenia punktu przezn na udzielanie nieodpłatnej pom prawnej i świadcz nieodpł poradnictwa obywatelskiego na ter Powiatu Złotoryjskiego w 2020 r

2019-12-20

Uchwała Nr 59/2019 w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka "Mały Sobieradzik" w Wojcieszowie

2019-11-29

Uchwała Nr 58/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

2019-11-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:2010