Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2019

Zawiadomienie AB.6743.369.2019 dot. przebudowy sieci gazowej n/c do 0,5 Mpa z przyłaczami dla budynków mieszkalnych na działkach nr 158/199, 277/4, 158/248, 158/249, 219/10, 158/201, 158/197, 158/196, 158/220, 158/219 przy ul. Bobrzańskiej w Złotoryi - j.

2019-12-04

Zawiadomienie AB.6743.361.2019 dot. budowy sieci elektroenergetycznej n/n - oświtlenie drogowe w Lubiechowej na działce nr 672 - j.e. 022604_5.0004 Lubiechowa, gm. Świerzawa.

2019-12-03

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 27.11.2019 r.

2019-11-27

GN.6845.4.2019 Wykaz lokali użytkowych Skarbu Państwa przeznaczonych w najem w trybie bezprzetarogowym do 3 lat

2019-11-19

GN.6840.1.2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dz. 155/28 obr. 8 m. Złotoryja

2019-11-19

Zarządzenie nr 23 Starosty Złotoryjskiego z dnia 15.11.2019 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego – garażu, stanowiącego własność Skarbu Państwa

2019-11-15

Zawiadomienie AB.6743.345.2019 dot. rozbiórki i budowy istniejacej linii napowietrznej 0,4kV LGC74760 kolidującej z projektowana linią 400 kV Mikułowa-Czarna na działkach nr 738, 737/1, 146, 203, 147/6, 713/7, 147/4, 147/3, 711/. - j.e. 022603_2.0008 - Wo

2019-11-12

Zawiadomienie AB.6743.338.2019 dot. budowy sieci gazowej ś/c z przyłączami dla obiektów usługowo-przemysłowych na działkach nr 40/1, 39/8, 39/7, 39/5, 39/18, 39/17, 39/16, 39/22, 39/24 przy ul. Legnickiej w Złotoryi - j.e. 022602_1.0005.

2019-11-06

Zawiadomienie AB.6743.337.2019 dot. budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr 16/2, 43/1, 43/4, 43/8 przy ul. Modrzewiowej w Złotoryi- j.e. 022602_1.0007.

2019-11-06

Decyzja nr 293/2019 dot. budowy hali modułowej wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Strefowej w Złotoryi na działce nr 92/36 - j. e. 022602_1.0007.

2019-11-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:2251