2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie AB.6743.337.2019 dot. budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr 16/2, 43/1, 43/4, 43/8 przy ul. Modrzewiowej w Złotoryi- j.e. 022602_1.0007.

2019-11-06

Decyzja nr 293/2019 dot. budowy hali modułowej wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Strefowej w Złotoryi na działce nr 92/36 - j. e. 022602_1.0007.

2019-11-05

Zawiadomienie AB.6740.264.2019 dot. budowy hali modułowej przy ul. Strefowej w Złotoryi na działce nr 92/36 - j.e.022602_1.0007.

2019-10-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy/wznowienia znaków granicznych/przyjęcia granic nieruchomości

2019-10-15

Zawiadomienie AB.6743.311.2019 dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami na działkach nr 63/5, 498-dr., 63/2, 63/3, 63/4, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10- j.e. 022606_2.0014- Rzymówka, gm. Złotoryja.

2019-10-10

Decyzja nr 261/2019 z dnia 1 października 2019r.

2019-10-02

Zawiadomienie AB.6740.213.2017.2019 dot. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 237/2017 z dnia 14 września 2017r.- przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+932 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na d

2019-10-02

Zawiadomienie AB.6740.298.2019 dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków na działkach nr 322/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 770 - j.e. 022606_.0007 - Lubiatów, gm. Złotoryja.

2019-09-27

Zawiadomienie AB.6740.199.2019 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100kV wraz z budową wewnętrznych linii elektroenergetycznych nN 0,4kV, przyłącza SN 20kV z kontenerową stacją transformatorową wraz z ogrodzeniem na działce nr 837/1 -

2019-09-27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-09-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:3281