2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie nr AB.6743.258.2019, dot. budowy gazociągu ś/c De225 dla projektowanego zespołu hal magazynowo-dystrybucyjno-produkcyjnych położonego na działce nr 452/47 w Okmianach na działkach nr 3/4, 2/2 - j.e. 022605_2.0003- Jadwisin, gm. Zagrodno oraz

2019-08-13

Decyzja nr 193/2019 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3042A wraz z wew. inst. zasilającą e/e na działkach nr 143128/2 - j.e. 022605_2.0005 - Modlikowice, gm. Zagrodno.

2019-07-24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-07-18

Zawiadomienie AB.6743.229.2019 dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 59/43, 186/2, 59/32, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 59/41 - j.e. 022606_2.0005 - Kozów, gm. Złotoryja.

2019-07-16

Zawiadomienie AB.6743.221.2019 dot. przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami na działkach nr 158/188, 158/196, 158/199, 158/200, 158/201, 158/219, 158/220, 158/249, 159/9, 159/18, 219/10, 227/4, 227/5 - j.e. 022602_1.0002

2019-07-16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-07-16

Zawiadomienie AB.6743.213.2019 dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na działkach nr 500/3, 500/12, 500/21, 909/9, 909/22 - j.e. 022606_2.0015 - Wilków, gm. Złotoryja.

2019-07-10

Zawiadomienie AB.6743.212.2019 dot. rozbiórki i budowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV LGC74760 kolidującej z projektowaną linią 400 kV Mikułowa - Czarna na działkach nr 738, 737/1, 146, 203, 147/6, 713/7, 147/4, 147/3, 711/2 - j.e. 022603_2.0008 -

2019-07-10

Decyzja nr 169/2019 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 20kV nr L-715 i L-747 kolidującej z planowaną budową drogi gminnej ul. Lubelskiej na działkach nr 346/1, 346/4, 346/9, 458/2, 492/2, 526/17, 526/45, 526/46 i 526/58 – j.e. 022602_1.0008 –

2019-07-08

Zawiadomienie AB.6743.208.2019 dot. - przebudow kompleksowej obwodów 0,4 kV nr I i nr II zasilanych z R-716-113 na działkach nr 28/7, 28/8, 28/10, 29, 26/1, 26/2, 41/8, 27, 18/22, 18/23, 18/15, 18/16, 18/21, 18/12, 4, 25, 24, 23, 22/5, 22/2, 22/3, 22/4,

2019-07-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:3435