2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie AB.6743.65.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bol. Krzywoustego na działkach nr 220, 219/23 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja

2019-03-12

Informacja, o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2018, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

2019-03-11

Decyzja nr 40/2019 dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. brzozowej na działkach nr 80/2, 110/2, 109/3 i 109/5 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja.

2019-02-21

Zawiadomienie AB.6743.40.2019 dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej 20kV L-721 kolidującej z projektowaną linią 400 KV Mikułowa-Czarna na działkach nr 330/1 i 331 - j.e. 022603_2.0003 Nowa Wieś Grodziska, gm. Pielgrzymka.

2019-02-20

Zawiadomienie AB.6743.29.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłaczami na działkach nr 97/1, 97/2, 117/4, 117/12, 117/18, 17/21 - j.e. 022602_1.0001 Złotoryja.

2019-02-11

Zawiadomienie AB.6740.6.2019 dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Brzozowej na działkach nr 109/1, 110/2, 80/2 i 109/5 - j. e. 022602_1.0006 Złotoryja

2019-02-11

Zawiadomienie AB.6743.28.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiosennej na działkach nr 87/3. 87/4, 87/5, 87/11, 87/13, 96/3, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 131/97 - j. e.022602_1.0008 - Złotoryja

2019-02-11

Zawiadomienie AB.6743.27.2019 dot. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staromiejskiej na działkach nr 57, 127/10, 128, 148/1, 1051, 1052 - j. e. 022602_1.0003 - Złotoryja

2019-02-11

Zawiadomienie AB.6743.26.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowej w ul.Staromiejskiej na działkach nr 57, 127/10, 128, 148/1, 1051, 1052 - j.e 022602_1.0003 - Złotoryja

2019-02-08

Zawiadomienie AB.6743.24.2019 dot. przebudowy sieci rozdzielniczej napowietrzno - kablowej z oświetleniem ulicznym - Wilków - Osiedle, gmina Złotoryja

2019-02-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:3373