2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie AB.6740.73.2020 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3004 wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym na działce nr 158/3 przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi– j. e. 022602_1.0001.

2020-05-26

Decyzja nr 130/2020 dot.budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu "S

2020-05-25

Informacja dot. rozbudowy sieci wod.-kan. przy ul. Pomorskiej w Złotoryi na działce nr 130/53 - j.e. 022602_1.0008.

2020-05-12

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych w Różanej, obr. Nowy Kościół, gm. Świerzawa

2020-05-11

Decyzja nr 105/2020 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Sc

2020-05-08

Obwieszczenie o upublicznieniu i powtórnych konsultacjach ws. Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnosląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoter

2020-04-29

Decyzja nr 98/2020 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Sca

2020-04-29

Informacja dot. przebudowy odcinka linii napowietrznej SN w ramach zadania: "Przebudowa odcinka napowietrznego linii L-711 od słupa 90 do słupa 93 w miejscowości Prusice - zmiana przewodów gołych na niepełnoizolowane na działkach nr 85/3, 41/63, 90/9

2020-04-24

Zawiadomienie AB.6740.277.2019 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją p

2020-04-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.082.3.6.2020.AH.1

2020-04-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2020-01-23
Data publikacji:2020-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:859