Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Uchwały i decyzje Zarządu

Uchwały do grudnia 2014 >> http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/

Uchwała Nr 260/2018 w sprawie przyjęcia darowizny od PPHU Madakap - Mieczysław Jędrasiak

2018-06-21

Uchwała Nr 259/2018 w sprawie powiaerzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-06-18

Uchwała Nr 258/2018 w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Usuwania Azbestu dla Gminy Złotoryja na lata 2018-2032"

2018-06-18

Uchwała Nr 257/2018 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Złotoryja do kategorii dróg gminnych

2018-06-18

Uchwała Nr 256/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-06-18

Uchwała Nr 255/2018 w spr real projektu pozakonkursowego "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 r. ż...." współfinansowanego ze środków UE (...)

2018-05-17

Uchwała Nr 254/2018 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do prac w komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-05-17

Uchwała Nr 253/2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Złotoryjskiego za 2017 r.

2018-05-17

Uchwała Nr 252/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-05-17

Uchwała Nr 251/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-05-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:21274