Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta Stow. Czaple - Wieś z Przyszłością - Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce - ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2015-07-24

Oferta Hufiec ZHP, KIELCE 2015 - ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2015-07-02

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.) na realizację zadania publicznego.

2015-04-02

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.) na realizację zadania publicznego.

2015-03-20

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.) na realizację zadania publicznego.

2015-03-20

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.) na realizację zadania publicznego.

2015-03-20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

2015-03-02

OS.425.3.2015 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko: Animator programu – "Moje Boisko ORLIK 2012”

2015-02-10

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Animator programu – "Moje Boisko ORLIK 2012”

2015-02-02

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie

2015-01-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:7610