2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-12-07

Zawiadomienie AB.6740.281.2018 dot. budowy gazociagu ś/c PE DE63 wraz z przyłaczem gazu PEDE25 przy ul. Chojnowskiej w Złotoryi w zakresie gazociągu oraz przyłacza na działce nr 219 - j.e. 022006_2.0009 Nowa Wieś Złotoryjska oraz działkach nr 93/1, 93/3

2018-12-06

Decyzja nr 339/2018 dot. budowę budynku inwentarskiego chlewni na 39,90 DJP przeznaczonego do produkcji prosiąt , zadaszonego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o poj. 667 m³, wewnętrznej instalacji zasilającej budynek w energię elektryczną, bezodpływo

2018-11-27

Zawiadomienie AB.6743.417.2018 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - oświtlenie drogowe w Sędziszowej na działkach nr 55, 98- j.e. 022604_5.0009 Sędziszowa, gm. Świerzawa

2018-11-27

Zawiadomienie AB.6743.416.2018 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - oświtlenie drogowe w Podgórkach na działkach nr 330, 319- j.e. 022604_5.0006 Podgórki, gm. Świerzawa

2018-11-27

Pismo dot. odwołania od decyzji Starosty Złotoryjskiego nr 323/2018 z dnia 30 października 2018r. dot. wydania pozwolenia na budowę - modernizację napowietrznej linii SN 20 kV L-716 na odcinku od słupa 22/L-716 do słupa 65/L-716 na dzia

2018-11-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

2018-11-26

Zawiadomienie AB.6743.414.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzecznej na działkach nr 12, 13/1, 20/5- j.e. 022602_1.0004 Złotoryja.

2018-11-22

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

2018-10-24

Zawiadomienie AB.6740.252.2018 dot. wydania pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego chlewni na 39,90 DJP przeznaczonego do produkcji prosiąt, zadaszonego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o poj.667m (sześciennych)

2018-10-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:3754