Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1467),  w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku działać będą dwa punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna  oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:

1)      Punkt nr 1

 - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku,  w godzinach:

 • poniedziałek - 730-1130
 • wtorek -  1130- 1530
 • środa - 730-1130
 • czwartek- 1130- 1530
 • piątek- 730-1130

2)      Punkt nr 2 

  - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od poniedziałku do czwartku, w godzinach:

 • poniedziałek - 1130- 1530
 • wtorek -  730-1130
 • środa - 1130- 1530
 • czwartek- 730-1130

       - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w piątki w godzinach:  1130-1530

Punkt prowadzony będzie przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie - organizację pozarządową, która wyłoniona  została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego  w 2019 roku. W imieniu Fundacji zadanie będzie realizowane przez adwokata i doradcę obywatelskiego.

Z pomocy świadczonej w punktach można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 76 8782444, czynnym codziennie  w godzinach pracy Starostwa.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług świadczonych w punktach będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy). Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobie udzielającej porady. 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

-        prawo rodzinne,

-        prawo pracy,

-        ubezpieczenia społeczne,

-        sprawy administracyjne,

-        prawo podatkowe,

-        sprawy cywilne,

-        sprawy karne,

-        przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-17
Data publikacji:2019-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:401