Uchwały i decyzje Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały do grudnia 2014 >> http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/

Uchwała Nr 264/2018 w sprawie rozstrzygnięcia naboru partnera w celu wspólnego przyg i real projektu w ramach RPO Woj Doln 2014-2020, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji (...) konkurs dla ZIT AJ

2018-06-25

Uchwała Nr 263/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru partnera w celu wspólnego przyg i real projektu w ramach RPO Woj Doln 2014-2020, Działanie 10.2(...) - konkurs dla ZIT AJ, określenia jej składu i trybu pracy

2018-06-25

Uchwała Nr 262/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w sprawie o udzielenie zamówienia publiczniego

2018-06-25

Uchwała Nr 261/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Powiecie Złotoryjskim, określania jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji

2018-06-25

Uchwała Nr 260/2018 w sprawie przyjęcia darowizny od PPHU Madakap - Mieczysław Jędrasiak

2018-06-21

Uchwała Nr 259/2018 w sprawie powiaerzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-06-18

Uchwała Nr 258/2018 w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Usuwania Azbestu dla Gminy Złotoryja na lata 2018-2032"

2018-06-18

Uchwała Nr 257/2018 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Złotoryja do kategorii dróg gminnych

2018-06-18

Uchwała Nr 256/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

2018-06-18

Uchwała Nr 255/2018 w spr real projektu pozakonkursowego "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 r. ż...." współfinansowanego ze środków UE (...)

2018-05-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:22157