Uchwały i decyzje Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały do grudnia 2014 >> http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/

Uchwała Nr 298/2018 w sprawie uzgodnienia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, którego częścią jest projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2018-11-26

Uchwała Nr 297/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, którego częścią jest projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2018-11-26

Uchwała Nr 296/2018 w spr upoważ. Kier.PCPR w Złotoryi do real. proj.pn."Człowiek spotyka naturę-wczoraj i dziś" w ram.I osi prior. Wspólne dziedzictw naturalne i kulturowe w Programie Współpracy NTERREG Polska-Saksoonia 2014-2020

2018-11-26

Uchwała Nr 295/2018 w spr upoważ. Kier.PCPR w Złotoryi do real. proj.pn."Ecce Homo-wsparcie osób zależnych w zakresie samodzielności na obszarze Euroregionu Nysa" w ram.IV osi prior. Współpraca partn.(...) INTERREG Polska-Saksoonia 2014-2020

2018-11-26

Uchwała Nr 294/2018 zmien. uchwałę w spr. trybu postęp. z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Złotoryjskiego na podst. art.130a ust.10 ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz powoł.Komisji ds. sprzedaży i likwidacj tych pojazdów

2018-11-26

Uchwała Nr 293/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2018-11-26

Uchwała Nr 292/2018 w sprawie przedłożenia projektów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

2018-11-26

Uchwała Nr 291/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu złootryjskiego na rok 2018

2018-11-26

Uchwała Nr 290/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi

2018-11-26

Uchwała Nr 289/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej

2018-11-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:39754