Powiatowy Zarząd Dróg

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi

ul. Kolejowa 4 (wejście od parkingu - 1 piętro)
59-500 Złotoryja
 
Kierownik - Andrzej Jakubowski

fax. sekretariat: (076) 87 83 486
tel./fax. wydział dróg: (076) 87 83 486
e-mail: pzdzlotoryja@interia.pl

Zakres działania i zadania

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi wykonuje z upoważnienia Zarządu Powiatu Złotoryjskiego zadania zarządcy drogi dróg powiatowych w zakresie:

• planowania, budowy,  przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
• planowania, budowy,  przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach;
• inżynierii ruchu drogowego.
 
2. Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi należy w szczególności:

• opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
• opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
• pełnienie funkcji inwestora;
• utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
• realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
• przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
• koordynacja robót w pasie drogowym;
• wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i  zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
• prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
• sporządzanie informacji o drogach powiatowych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
• przeprowadzanie  okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów  inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
• przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów  inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
• dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
• utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Przetargi organizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg znajdują się w głównym dziale BIP dotyczącym przetargów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:11982

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-04 08:36:06Paweł SkibaAktualizacjaPowiatowy Zarząd Dróg