2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RS.6341.47.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2017-09-15

Decyzja nr 237/2017 z dnia 14 września 2017r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+932 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1 i 668_ j.e. 022606_2.0015Wilków

2017-09-15

Zawiadomienie nr AB.6740.165.2017 dot. remont pomieszczeń uzytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym, zlokalizowanym na działkach nr 179/9 i 179/10 - j. e . 022602_1.0002

2017-09-14

Zawiadomienie nr AB.6740.197.2017 dot. budowy budynku mieszkalnego oraz przebudowy istniejącego budynku na budynek mieszkalny z garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przy ul. Klasztornej w Złotoryi

2017-09-13

Zawiadomienie nr AB.6740.213.2017 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+923 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1, 668, j.e.022606_2.0015 Wilków

2017-09-11

RS.6341.46.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2017-09-08

Decyzja nr 232/2017 z dnia 4 września 2017r. dot. bydowy linii kablowej 20kV na działkach nr 560, 558, 633, 634, 675/1, 675/2 i 670/1 - j.e. 022605_2.0006 - Olszanica.

2017-09-06

Zawiadomienie nr AB.6743.326.2017 dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (dz. nr 158/9-158/11, 158/13-158/15, 158/17, 158/109-158/112, 158/200, 159/18- obręb 0002) w Złotoryi.

2017-09-06

Zarządzenie Starosty Złotoryjskiego

2017-09-04

Zawiadomienie nr AB.6743.312.2017 dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (działki nr 349/7, 349/10, 349/12, 349/14, 349/16, 349/32, 704, 710 i 893/22) w miejscowości Wilków, gm. Złotoryja.

2017-08-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:3031