Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.49.2017 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

IZ.272.49.2017 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

 

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Szkoła Nauki Jazdy Jacek Owczarek, Prusice 10, 59-500 Złotoryja. 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 60% oraz ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę o wadze 40%.

I. Oferta oznaczona numerem I, złożona przez DUO Akademia Nauki Jazdy, Dawid Pieterek, ul. Basztowa 24/2, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena: 52,30 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 4,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 56,30 pkt.

 II. Oferta oznaczona numerem II, złożona przez Szkołę Nauki Jazdy Jacek Owczarek, Prusice 10, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena: 48,63 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 20,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 68,63 pkt.

III. Oferta oznaczona numerem III, złożona przez Centrum Szkolenia Kierowców BOGDAN Marcin Klorek, ul. T. Kościuszki 1C, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena: 60,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 4,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 64,00 pkt.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-11-21 08:51przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2017-11-21 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:1666

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo