Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(pok. 1,2,3 parter)
(fax  76 8786-955)

Pracownicy Wydziału:

Kierownik Wydziału - Waldemar Wilczyński  (tel. 76 506 53 01)

e-mail : powiat_bud@powiat-zlotoryja.pl e-mail : waldemar.wilczynski@powiat-zlotoryja.pl

Główny specjalista - Monika Grubczyńska (tel. 76 506 53 03)
Zastępca kierownika - Kamila Ruda (tel. 76 506 53 02)
Podinspektor - Anna Spuriak-Kulas (tel. 76 506 53 02)
Główny specjalista - Elżbieta Rachwał (tel. 76 506 53 01)
Młodszy referent - Konstancja Leśniak (tel. 76 506 53 01)

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą w szczególności sprawy wykonywania zadań administracji architektoniczno- budowlanej:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego,  a  w szczególności:

a)  zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania   przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b)  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych  w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a)  pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę,

b) zatwierdzenia projektów budowlanych,

c)  zmiany  pozwolenia na budowę,

d) wygaśnięcia pozwolenia na budowę,

e) zezwolenia na wejście na teren sąsiednich nieruchomości lub budynku
w celu wykonania robót budowlanych,

f)  przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

3)  wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

4)  przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych (obiektów  budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę),

5)  przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego  części,

6) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów decyzji  o pozwoleniu na budowę,

7)  wydawanie dzienników budów dla obiektów, na które inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, lub dokonał zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4,

8) wydawanie zgody lub odmowy na odstępstwo od obowiązujących warunków  techniczno – budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który je  ustanowił,

9)  uczestnictwo w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego oraz na wezwanie organów nadzoru budowlanego,

10)  prowadzenie archiwum wydziałowego, udostępnianie dokumentów  i uwierzytelnionych kopii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

11)  prowadzenie sprawozdawczości ruchu budowlanego dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

12)  przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dot. projektów planów  zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

13)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

14) planowanie, realizowanie i koordynowanie projektów z zakresu swojej  działalności z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

 

W sprzedaży (płatność na konto lub w kasie Starostwa):
- Dziennik Budowy D3 - 6 zł.
- Dziennik Budowy DB1 - 10 zł.
- Dziennik Budowy DB2 - 12 zł.
- Dziennik Budowy DB2A - 12 zł.

Autor: Anna Spuriak-Kulas

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 11:13przez: Anna Spuriak-Kulas
Opublikowano:2015-03-24 00:00przez: Anna Spuriak-Kulas
Zmodyfikowano:2021-03-15 11:56przez: Anna Spuriak-Kulas
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:16644

Rejestr zmian

 • [2021-03-15 11:56:34]Anna Spuriak-KulasAktualizacja
 • [2021-03-15 11:38:30]Tomasz Saluszewskiwprowadzono wnioski
 • [2021-03-15 11:13:55]Tomasz Saluszewskiwprowadzono wnioski
 • [2021-03-15 11:13:33]Tomasz Saluszewskiwprowadzono wnioski
 • [2021-03-15 09:44:33]Tomasz Saluszewskiwprowadzono wnioski
 • [2021-03-15 09:04:19]Tomasz Saluszewskiwprowadzenie zgł.
 • [2021-03-15 09:00:55]Tomasz Saluszewskiwprowadzono wnioski
 • [2020-10-07 22:44:22]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-07-17 13:29:04]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-02-10 08:32:17]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-05-09 11:18:51]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-03-21 10:25:12]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-03-21 10:24:50]Paweł SkibaAktualizacja

Banery/Logo