Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - WR.272.9.2019 Organizacja warsztatów terapeutyczno-zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

WR.272.9.2019 Organizacja warsztatów terapeutyczno-zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

„Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

 

                                                                                                               Wykonawcy biorący udział

                                                                                                               w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI

 Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

     Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Organizacja warsztatów terapeutyczno - zawodoznawczych w ramach projektu pn: Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszówna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”.

W formularzu oferty nie zostały uzupełnione wszystkie wymagane pozycje tj. nie został złożony podpis przez osobę upoważnioną. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do złożenia oferty wypełnionej poprawnie i kompletnie.

Ponadto formularz ofertowy nie należy do katalogu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, a zatem nie może być w tym trybie uzupełniony czy poprawiony. W przypadku braku podpisania formularza oferty nie zachodzi również omyłka o jakiej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, bowiem oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-07 11:06przez: Monika Gudz
Opublikowano:2019-05-07 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:508

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo