Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.27.2015 Usługa transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w miejscowości nadmorskiej w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

IZ.272.27.2015 Usługa transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w miejscowości nadmorskiej w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                             Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Usługa transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w miejscowości nadmorskiej w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Bratka Travel Sp. z o. o., ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena (C) o wadze 93 %, oraz dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U)o wadze 7 % :

 1.Bratka Travel Sp. z o. o., ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław
Przyznana punktacja w kryterium cena (C):  93,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U): 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja (C + U): 100,00 pkt

 2.A 1 Polska Jacek Łukowski, ul. St. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław
Przyznana punktacja w kryterium cena (C):  81,60 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U): 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja (C + U): 88,60 pkt

3.UpHotel s. c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra
Przyznana punktacja w kryterium cena (C):  82,65 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U): 5 pkt;
Łączna przyznana punktacja (C + U): 87,65 pkt

 4.Sun & More Sp. z o. o., ul. Rapackiego 8 c, 71-467 Szczecin
Przyznana punktacja w kryterium cena (C): 75,84 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U): 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja (C + U): 82,84 pkt

 5.Cristal Travelnet Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
Przyznana punktacja w kryterium cena (C): 70,07 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe usługi dla grupy podczas pobytu (U): 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja (C + U): 77,07 pkt

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-08-06 14:23przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-08-06 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi
Odwiedziny:2941

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo