Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej  pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego  w 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),  Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty określone w w/w ustawie, działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2020 roku.  

Tryb pracy komisji konkursowej określa Roczny Program Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział   w danym konkursie ofert.

Termin i sposób składania dokumentów:

  1. Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 08.11.2019 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (liczy się data wpływu do urzędu).

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

 

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-31 13:56przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2019-10-31 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:418

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo