Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611 D w m. Lubiatów, km 8+950

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611 D w m. Lubiatów, km 8+950

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedziba w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611 D w m. Lubiatów, km 8+950” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej „JAZ” Adam Zamirski, ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice Wartość oferty brutto:  122.054,86 zł.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

 

WYKONAWCA

 

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

1.  „HEKO MOST” Sp. z o.o.,  ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek

 

82,71

2.  Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej „JAZ” Adam Zamirski,

     ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice

100,00

3. Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Spółka z o.o.                        

     50-519 Wrocław, ul Gajowa 23/14                          

     Oddział: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

81,43

4.PW RADPOL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 108A/19,  50-441 Wrocław

82,82

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Jałowiec 56,                 

     59-800 Lubań

79,13

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-23 13:15przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2013-04-22 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2445

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo