Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Remont drogi powiatowej Brochocin – Modlikowice nr 2629 D dz. 306 km 0+000 – 0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000 – 2+700 wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia

Remont drogi powiatowej Brochocin – Modlikowice nr 2629 D dz. 306 km 0+000 – 0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000 – 2+700 wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedziba w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej Brochocin – Modlikowice nr 2629 D dz. 306 km 0+000 – 0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000 – 2+700 wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra Wartość oferty brutto:  472.405,66 zł.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

 

WYKONAWCA

 

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Spółka z o.o.                      50-519 Wrocław, ul Gajowa 23/14

Oddział: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

63,14

„POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

94,81

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,

ul. Kaczawska 19; 58-514 Jelenia Góra

100,00

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

72,12

Konsorcjum firm:

 Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.  ul. Poniatowskiego 25; 59-400 Jawor

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo produkcyjno – Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o.  Sady Dolne 16;  59-420 Bolków

90,82

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-23 13:21przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2013-04-08 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2725

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo