Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Sukcesywny zakup emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego

Sukcesywny zakup emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi, ul. Legnicka 37, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Sukcesywny zakup emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

1. AGO DROGI Sp. z o.o., 55-120 Oborniki Śl., Golędzinów, Obornicka 80, skr. 6

Wartość zadania:  146.308,50  zł brutto.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

WYKONAWCA

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Gliwicka 9; 47-240 Bierawa

 

97,86

 

 

AGO DROGI  Sp. z o.o. Golędzinów, Obornicka 80 skr. 6;

55-120 Oborniki Śl.

 

100,00

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-23 14:43przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2013-02-28 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2659

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo