Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

                  Złotoryja, 28.06.2012r.

 

                                    Wykonawcy biorący udział
w postępowaniaZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
 Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*      Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: „AUTO – ART” Joanna Wolniczek z siedzibą ul. Legnicka 31, 59-500 Złotoryja.
      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
    Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:


1. PHU Jan Wengrzyn
Jaroszówka 58
59-225 Chojnów
Przyznana punktacja : 67,25

2. „AUTO – ART” 
Joanna Wolniczek
ul. Legnicka 31
59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja:  100,00


    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów,  o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-28 08:49przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2012-06-28 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1838

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo