Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

        Złotoryja, 28.05.2012r.

         

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1


Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) informuje, o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część 2

 

Na postawie art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: „DARMAR” Dariusz Brojakowski, Ul. Krzywoustego 24, 59-500 Złotoryja. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu  w prowadzonym postępowaniu:

 

„DARMAR” Dariusz Brojakowski
Ul. Krzywoustego 24                                                                                       

 59-500 Złotoryja

Przyznana punktacja: 100%

Ponadto oferta złożona przez Wykonawcę PHU Jan Węgrzyn, Jaroszówka 58, 59-225 Chojnów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaproszonego do składania ofert” .


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Część 1

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z postępowania wykluczono wykonawcę: PHU Jan Węgrzyn, Jaroszówka 58, 59-225 Chojnów. Wskazany wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie przesłał zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-28 08:53przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2012-05-28 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2087

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo