Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2608 D w km 1+200 w m. Pielgrzymka - nawalne deszcze i powodzie na terenie powiatu złotoryjskiego w 2010 r.

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2608 D w km 1+200 w m. Pielgrzymka - nawalne deszcze i powodzie na terenie powiatu złotoryjskiego w 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedziba w Złotoryi,  pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2608 D w km 1+200  w m. Pielgrzymka – nawalne deszcze i powodzie na terenie powiatu złotoryjskiego w 2010 r.” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D”            Sp. z o.o.  ul. Poniatowskiego 25; 59-400 Jawor

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o. Sady Dolne 16; 59-420 Bolków Wartość oferty brutto:  174.636,30 zł.

                Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

 

WYKONAWCA

 

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

Konsorcjum Firm:

LIDER konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25;   59-400 Jawor

PARTNER konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Rolne                „SADY DOLNE” Sp. z o.o., Sady Dolne 16; 59-420 Bolków

100,00

Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej „JAZ” Adam Zamirski,    

 ul. Rolnicza 2;  59-216 Kunice

88,02

Konsorcjum Firm:

Pełnomocnik: Zakład Remontowo – Budowlany „DRAGON” Stanisław Kleina, ul. Tysiąclecia 7;  84-360 Łeba

Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane  Spółka z o.o.,      ul. Gajowa 23/14;  50-519 Wrocław Oddział: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

 

 

74,64

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Zbigniew Pallach                                  ul. Jeleniogórska 54a/1;  59-540 Świerzawa

83,57

Zakład Stolarski Szewczyk Stanisław ul. Żołnierska 71;   58-562 Podgórzyn

72,72

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-28 08:56przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2012-04-16 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1987

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo