Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.34.2015 Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” – etap II

IZ.272.34.2015 Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” – etap II

 

 Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach

 

                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*

 

             Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż fabrycznie nowego  sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” – etap II”,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Nbit Spółka Jawna, Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 85 % oraz okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia 15%:

1. Nbit Spółka Jawna, Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów
Przyznana punktacja w kryterium cena: 85,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia: 15,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt

W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:
1. Ematech Trade Sp. z o.o., ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, który złożył ofertę oznaczoną numerem 4:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”
Wersja oprogramowania antywirusowego zaproponowana przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami Zamawiającego.
Zaproponowana wersja oprogramowania antywirusowego nie posiada następujących funkcji wymaganych przez Zamawiającego:

 1. ochrona antywirusowa systemu, monitorowana i zarządzana z portalu zarządzającego dostępnego on-line przez przeglądarkę internetową lub dedykowany panel centralnego zarządzania,
 2. możliwość podłączenia stacji do zdalnego portalu zarządzającego, skanowanie i zarządzanie klientami.
 3. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane,
 4. oddzielny silnik skanujacy do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”.
 5. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu,
 6. możliwość wywołania skanowania na żądanie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez administratora na portalu zarządzającym
 7. ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies),
 8. możliwość ręcznego aktualizowania baz definicji wirusów poprzez odrębną plik wykonywalny dostarczony przez producenta.

 2. MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, który złożył ofertę oznaczoną numerem 5:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.
W formularzu oferty Wykonawca nie wskazał nazwy oprogramowania biurowego, wersji oprogramowania antywirusowego. Nazw zaproponowanego oprogramowania nie można określić na podstawie innych dokumentów wymaganych do oferty, ponieważ nie widnieją one nigdzie poza formularzem oferty. 

 3. Konsorcjum firm: InfoSoftware Polska Sp. z o.o. ul. Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne oraz Zakład Systemów Komputerowych „ZSK” sp. z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, który złożył ofertę oznaczoną numerem 6.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.
Wersja oprogramowania antywirusowego zaproponowana przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami Zamawiającego.

Zaproponowana wersja oprogramowania antywirusowego nie posiada następujących funkcji wymaganych przez Zamawiającego:

 1. ochrona antywirusowa systemu, monitorowana i zarządzana z portalu zarządzającego dostępnego on-line przez przeglądarkę internetową lub dedykowany panel centralnego zarządzania,
 2. możliwość podłączenia stacji do zdalnego portalu zarządzającego, skanowanie i zarządzanie klientami.
 3. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane,
 4. oddzielny silnik skanujacy do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”.
 5. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu,
 6. możliwość wywołania skanowania na żądanie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez administratora na portalu zarządzającym
 7. ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies),
 8. możliwość ręcznego aktualizowania baz definicji wirusów poprzez odrębną plik wykonywalny dostarczony przez producenta.

4. Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy, który złożył ofertę oznaczoną numerem 7:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.
Komisja uznała, że wersja oprogramowania antywirusowego zaproponowana przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami Zamawiającego.
Zaproponowana wersja oprogramowania antywirusowego nie posiada następujących funkcji wymaganych przez Zamawiającego:

 1. ochrona antywirusowa systemu, monitorowana i zarządzana z portalu zarządzającego dostępnego on-line przez przeglądarkę internetową lub dedykowany panel centralnego zarządzania,
 2. możliwość podłączenia stacji do zdalnego portalu zarządzającego, skanowanie i zarządzanie klientami.
 3. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane,
 4. oddzielny silnik skanujacy do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”.
 5. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu,
 6. możliwość wywołania skanowania na żądanie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez administratora na portalu zarządzającym
 7. ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies),
 8. możliwość ręcznego aktualizowania baz definicji wirusów poprzez odrębną plik wykonywalny dostarczony przez producenta.

 5. PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, który złożył ofertę oznaczona numerem 8.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Wersja oprogramowania antywirusowego zaproponowana przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami Zamawiającego.

Zaproponowana wersja oprogramowania antywirusowego nie posiada następujących funkcji wymaganych przez Zamawiającego:

 1. ochrona antywirusowa systemu, monitorowana i zarządzana z portalu zarządzającego dostępnego on-line przez przeglądarkę internetową lub dedykowany panel centralnego zarządzania,
 2. możliwość podłączenia stacji do zdalnego portalu zarządzającego, skanowanie i zarządzanie klientami.
 3. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane,
 4. oddzielny silnik skanujacy do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”.
 5. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu,
 6. możliwość wywołania skanowania na żądanie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez administratora na portalu zarządzającym
 7. ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies),
 8. możliwość ręcznego aktualizowania baz definicji wirusów poprzez odrębną plik wykonywalny dostarczony przez producenta.

W postępowaniu wykluczono następujących Wykonawców:

1. Cezar, ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1:
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
Oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wadium.

 2. IT Government Sp. z o.o., ul. Szopena Boczna 1/2 m. 7, 44-120 Pyskowice, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2:
Wykonawca podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zgodnie z którym „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentu - informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przesłał dokument, nie używając wzoru przedmiotowego dokumentu, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający mógłby uznać taki dokument, pod warunkiem, że zawierałby on wszystkie niezbędne elementy wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie może uznać za prawidłowe złożenie dokumentu - informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, ponieważ:
- dokument nie jest opatrzony datą;
- w dokumencie nie ma wskazania, że jest on składany w imieniu Wykonawcy - w szczególności brak pieczęci nagłówkowej ani jakiegokolwiek wskazania w treści że osoba podpisująca dokument działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy IT Government Sp. z o.o. Dokument podpisała co prawda osoba uprawniona do reprezentacji Spółki Wykonawcy, jednakże treść dokumentu jest tak sformułowana, że wynika z niej, że to sam Prezes nie należy do grupy kapitałowej (cyt. ”Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej”).

 3. InfoSoftware Polska Sp. z o.o. ul. Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne oraz Zakład Systemów Komputerowych „ZSK” Sp. z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, który złożył ofertę oznaczoną numerem 6:
Wykonawca podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zgodnie z którym „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów nie przesłał Zamawiającemu:
a) Wymaganego w rozdziale VI pkt 6.1 SIWZ dokumentu potwierdzającego, osiągi w testach wydajności babco (wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html) lub równoważnej w odniesieniu do komputera PC;
b) Wymaganego w rozdziale VI pkt 6.2 SIWZ dokumentu potwierdzającego kompatybilność komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony internetowej) lub dokumentu równoważnego w odniesieniu do jednostki centralnej;
c) Wymaganego w rozdziale VI pkt 6.3 SIWZ dokumentu stwierdzającego posiadanie deklaracji zgodności CE lub wyższej lub równoważnej w odniesieniu do komputera PC;
d) Wymaganej w rozdziale VI pkt 6.4 SIWZ deklaracji spełniania przez oferowane urządzenie wymagań normy Energy Star 5.0 lub wyższej lub równoważnej dla oferowanego urządzenia (wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov lub stron www dla norm równoważnych) w odniesieniu do komputera PC;
e) Wymaganej w rozdziale VI pkt 6.5 SIWZ deklaracji spełniania przez oferowane urządzenie wymagań normy Energy Star 6.0 lub wyższej lub równoważnej dla oferowanego urządzenia (wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov)               w odniesieniu do monitora;
f) Wymaganego w rozdziale VI pkt 6.6 dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań normy ISO 9001:2000 lub wyższego lub równoważnego na świadczenie usług serwisowych w odniesieniu do:
-komputera PC
- monitora,
g) Wymaganego w rozdziale VI pkt 6.7 SIWZ certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań normy ISO 13406-2 lub wyższego lub równoważnego w odniesieniu do monitora.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-11-13 12:38przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-11-13 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:2297

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo